Wydrukuj tę stronę
czwartek, 28 stycznia 2016 12:21

Nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 został rozstrzygnięty!

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Dom Kultury inicjatywy lok wynikiMiło nam poinformować, że zdobyliśmy środki finansowe dla naszych mieszkańców na realizacje ich pomysłów, planów lub projektów kulturalnych. Wniosek złożony przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim znalazł się na bardzo wysokim drugim miejscu na liście rankingowej programu i zdobył 95,50 pkt.
W pierwszym etapie uzyskaliśmy 8 tys. zł dofinansowania na diagnozę i konkurs, w drugim etapie będzie to 20 tys. na realizację projektów.

Podjęliśmy się aplikowania do tego programu, gdyż chcieliśmy poprzez udział w nim zrealizować jeden z celów strategicznych naszego działania, jakim jest poprawa wizerunku instytucji. Chcemy, aby ośrodek był postrzegany nie tylko jako przestrzeń dla różnorodnych grup zainteresowań i rozwijania talentów, ale jako otwarte, przyjazne miejsca spotkań dla mieszkańców, blisko mieszkańców; miejsce koordynujące i wspierające inicjatywy oddolne; miejsce, gdzie mieszkańcy mają możliwość współtworzenia oferty i gdzie zachowana będzie równowaga pomiędzy działalnością amatorską i profesjonalną. Zmieni to także rolę ośrodka kultury, będzie on bowiem bardziej zaangażowany w życie społeczności lokalnej, która stanie się aktywnym partnerem w podejmowanych działaniach. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas realizacji wcześniejszych projektów kulturalnych i inwestycyjnych oraz zasobach lokalowych i sprzętowych chcemy wesprzeć mieszkańców w działaniach, które dla nich samych mają bardzo duże znaczenie.

Program Inicjatywy lokalne 2016 składa się z dwóch etapów. W pierwszym przeprowadzona będzie diagnoza społeczna i ogłoszony konkurs na projekty oddolne mieszkańców. W drugim, wybrane projekty i inicjatywy oddolne zostaną zrealizowane z finansowym wsparciem środków z MKiDN.

Celem I części zadania jest zdiagnozowanie otoczenia ośrodka kultury, w tym odkrywanie zasobów i kulturalnych inicjatyw mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie z uwzględnieniem kilku grup wiekowych, zwłaszcza tych dotychczas nie uczestniczących w życiu kulturalnym społeczeństwa. Pozwoli to następnie na wsparcie przygotowania wniosków projektów oraz samej realizacji zidentyfikowanych inicjatyw kulturotwórczych, a przez to umożliwienie wybranym osobom lub grupom realizację własnych pasji, rozwijania talentów, realizowania marzeń kulturalnych i artystycznych. Dla instytucji takie wspólne działanie da w przyszłości rekomendację do wprowadzonych kierunków zmian w zarządzaniu instytucją, możliwość przybliżenia wybranych elementów własnej oferty do lokalnych mikrowspólnot ( w skali wsi, czy osiedla).

Celem jest także wsparcie procesu przygotowywania wniosków tak, by odpowiadały one na realne potrzeby wynikające z diagnozy lokalnej, która zostanie przeprowadzona w ramach tego zadania. Dodatkowo diagnoza otoczenia ośrodka kultury ma rozpoznać aktualne oczekiwania mieszkańców wobec ośrodka kultury, zwłaszcza ze strony starszej młodzieży, osób aktywnych zawodowo w wieku 25-60 lat, osób bezrobotnych i seniorów, a informacje takie będą zbierane nie tylko poprzez ankiety, ale przede wszystkim poprzez wywiad bezpośredni i sporządzone podczas takich spotkań notatki. Ma także zidentyfikować preferencje mieszkańców w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego. Cele badania to też poznanie poziomu konsumpcji kultury środowiska całej gminy oraz uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych, poznanie oczekiwań dotyczących imprez i wydarzeń kulturalnych lub/i artystycznych organizowanych w lokalnym środowisku. Ważnym elementem działań będzie dotarcie z promocją zadania oraz z ankietami do jak najszerszego grona potencjalnych odbiorców, w tym przede wszystkich do tych osób indywidualnych i grup nieformalnych, którzy podejmowali wcześniej próby różnych działań w sferze kultury wg wiedzy pracowników ośrodka.

Wspólne spotkania pozwolą na budowanie sieci współpracy pomiędzy beneficjentami, instytucją i dopracowanie istniejącej oferty. Rezultatem będzie również ustalenie i opracowanie przejrzystego i demokratycznie uchwalonego przez wszystkich zainteresowanych, zbioru zasad wykorzystania przestrzeni publicznej na potrzeby kulturalne, w tym wykorzystania infrastruktury i zasobów ośrodka dla działalności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Wymiernym rezultatem realizacji zadania będzie także nawiązanie stałej współpracy, nie tylko kulturalnej z zainteresowanymi grupami, a przez to stworzenie i realizacja trwałych wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Wydrukowane i udostępnione do publicznej wiadomości będą też wyniki przeprowadzonego badania /diagnozy, bo być może kogoś zainteresują pomysły innych osób i ktoś, może grupa osób sama zechce je też zrealizować. W efekcie, po poznaniu wyników przeprowadzonej diagnozy, drawski ośrodek kultury będzie mógł z większym zaangażowaniem włączyć się w życie mieszkańców bezpośrednio wspierając ich działania animacyjne. Celem wspierania inicjatyw oddolnych jest pośrednio wzmacnianie potencjału lokalnych społeczności i zachęcanie ich do aplikowania o środki zewnętrzne na inne własne projekty.

W drugiej połowie lutego odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach realizowanego projektu – warsztaty wstępne.

 

mkidn 01 cmyklogonckrgb mdk plus

Dofinansowano w ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

Czytany 5945 razy Ostatnio zmieniany piątek, 29 stycznia 2016 12:57